Logopedie / stemtherapie

Voor mensen met functionele of organische stemklachten zoals:

 • Verandering in stemkwaliteit, heesheid, schorre stem, ruis op de stem
 • Stemvermoeidheid, pijnlijke stem na spreken of zingen
 • Moeite met adem- of stembeheersing tijdens spreken of zingen
 • Heesheid na spreken of zingen
 • Hoogteverlies van de stem, verlies van stemvolume
 • Verminderde duurbelasting van de stem
 • Pijnklachten in strottenhoofd of keel
 • Gevoel van een ‘brok in de keel’
 • Hyperventilatie of andere ademproblemen
 • Adembeheersingsproblemen bij bespelers van een blaasinstrument
 • Problemen met de uitspraak (dictie) of verstaanbaarheid
 • Moeite met het spreken voor groepen
 • Moeite met presenteren, onzekerheid in spreken of zingen
 • Revalidatie bij mensen met organische stembandafwijkingen zoals stembandknobbeltjes, stembandpoliepen of anders; voor en na operaties aan stembanden, keel- en neusamandelen
 • Mensen die problemen hebben in de vloeiendheid bij spreken zoals broddelen of stotteren
 • OMFT/Afwijkende mondgewoonten
   

Voor mensen die een second opinion willen bestaat de mogelijkheid een oordeel en advies te geven over de spraak- en zangstem, ook op aanvraag van en in overleg met collega-logopedisten, zangpedagogen en kno-artsen.

Stemklachten komen vaker voor bij beroepssprekers: 55% van de beroepssprekers (o.a. leerkrachten), 40% bij de veelvuldig sprekende beroepsoefenaars (o.a. vertegenwoordigers) en 20% van de niet beroepssprekers kent een periode met stemproblemen. Tot die laatste groep horen zangers die uit hobby in koren of popbands zingen.

Praktijk Stemsignalen zoekt met u naar een op maat gesneden oplossing.

 
 

Naam