Vergoedingen en tarieven

De vergoeding van behandelingen bij praktijk Stemsignalen kunnen via uw verzekering worden vergoed, maar kan ook op particuliere basis plaatsvinden. Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Via uw verzekering
Vanuit de basisverzekering worden de kosten voor logopedie door de zorgverzekeraars volledig vergoed bij een medische indicatie. Houd u rekening met het wettelijk verplicht eigen risico dat van toepassing is voor verzekerden van 18 jaar en ouder. In 2024 bedraagt het eigen risico €385,00. De tarieven voor logopedie zijn t/m 2016 wettelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Vanaf 2017 gelden vrije tarieven die gebaseerd zijn op het calculatiemodel logopedie van de NVLF en komen overeen met de NZa tarieven van voorheen. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar andere tarieven hanteert. Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee ik een overeenkomst heb dan breng ik het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden. Vanwege de wurgcontracten zullen deze tarieven lager liggen dan de vrije en realistische tarieven voor logopedie.

De vergoeding die door sommige verzekeringsmaatschappijen wordt aangeboden is een stuk, meestal wel een kwart, lager dan de vergoeding die t/m 2016 door de Nederlandse Zorgautoriteit gerechtvaardigd werd en is dit ook vanaf 2017 waarin de vrije en vergelijkbare tarieven gelden. De laatste jaren zijn de vergoedingen voor logopedisten bevroren. Soms is er zelfs sprake van een verschil rond de €35 per uur onder het NZa tarief met het bedrag zoals wij die van de zorgverzekeraar ontvangen.

Naast het bieden van lage tarieven stellen de grote zorgverzekeraars ook wat betreft het aantonen van administratieve kwaliteit eisen die op zich niet onredelijk zijn, maar waaraan voor de logopedisten een fors prijskaartje hangt als je dit wilt laten toetsen. Sommige zorgverzekeraars stellen in hun contract deze kwaliteitstoets als verplicht. Anderen bieden in hun contract een zeer geringe verhoging van de tarieven indien een praktijk aan de kwaliteitstoets logopedie heeft voldaan. Het zeer minimaal hogere tarief dat de zorgverzekeraars bieden bij een met name ‘papieren kwaliteitstoets’ (de administratie wordt getoetst, niet de kwaliteit of resultaten bij de cliënt) tegenover de zeer forse onkosten voor een dergelijke toets, weegt voor kleine praktijken zoals mijn praktijk niet op tegen de kosten hiervan. Hoewel mijn praktijk aan alle gestelde eisen voldoet heb ik besloten vanwege de flinke onkosten mijn praktijk op dit moment nog niet te laten toetsen. Hierdoor krijgt mijn praktijk per zitting nog minder vergoed door de zorgverzekeraars. 

In principe is het aantal te geven logopedische behandelingen vrij en afhankelijk van uw situatie en hulpvraag. Echter maken een aantal grote zorgverzekeraars, CZ/Delta Lloyd/OHRA, Achmea, VGZ en Menzis aan de hand van hun eigen berekeningen een gemiddelde behandelindex op het aantal logopedische behandelingen die een logopedist per cliënt mag geven. In het geval deze behandelindex volgens de verzekeraar bovengemiddeld is, ongeacht uw situatie, worden logopedisten via overzichten benaderd met deze informatie met als gevolg mogelijke uitsluiting van contracten met deze zorgverzekeraar. Verschillende logopedisten hebben om deze reden soms geen contract meer met een aantal zorgverzekeraars. Er is een monopolie door het bestaan van vier grote zorgverzekeraars. Door de lagere vergoeding, de stijgende inflatiekosten, de vele onkosten die na- en bijscholing met zich meebrengt en de grote onkosten voor een verplichte kwaliteitstoets, wordt het voor logopediepraktijken steeds lastiger om de kwaliteit op peil en het hoofd boven water te houden. Zie voor meer informatie onder het hoofdstuk 'Nieuws'.

U kunt er in 2024 van uitgaan dat mijn praktijk een contract met alle zorgverzekeraars heeft, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt. Vanwege de lage tarieven zijn de contracten echter onder protest getekend. De praktijk brengt de kosten maandelijks rechtstreeks in rekening bij uw zorgverzekeraar.
Via de volgende link ziet u de gespecificeerde tarieven per zorgverzekeraar voor 2024.

De vrije tarieven voor 2024:

Anamnese en onderzoek na verwijzing €  99,96
Behandeling                     €  49,98
Internetzitting/telelogopedie €  49,98
Instructie/overleg met ouders/verzorgers van de patiënt €  49,98
Telefonische zitting €  49,98
Aan huis toeslag   €  45,50
Eénmalig onderzoek  €  99,96
Verslag aan derden   €  49,98  per half uur*
Overleg met derden   €  49,98  per half uur*

Directe toegang logopedie (dtl): afhankelijk van uw eigen zorgverzekeraar

*Het tarief voor verslaglegging, anders dan naar de verwijzer, en (op verzoek) overleg voeren met derden (anderen dan ouders), worden in rekening gebracht bij de aanvrager, niet zijnde de zorgverzekeraar. Het tarief voor zowel overleg met derden als verslag aan derden betreft een prestatie per patiënt per half uur. 

Particuliere therapie of training / coaching

Eenmalig consult                     €   99,98
Individuele zitting €   99,98
Telefonische zitting €   49,98  per half uur
Thuisconsult    € 155,00 + eventuele reis- en parkeerkosten
Groepsbehandeling  €   99,50  p.u.p.p. (max. 5 pers)
Lezing  € 250,00  p.u. + reis- en parkeerkosten
Training/workshop € 250,00  p.u. per groep + reis- en parkeerkosten  
Overleg met derden €   49,98 per half uur
Verslag aan derden €   49,98 per half uur

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij een niet-gespecialiseerde logopedist, waar doorgaans een sessie 20 minuten duurt, is een zitting of consult bij praktijk Stemsignalen  45 minuten. 

Training en coaching valt niet onder de verzekering en het hiervoor geldende tarief is exclusief 21% BTW. Een training/workshop kan bij u op locatie plaatsvinden waarbij naast de gegeven tarieven reis- en eventuele parkeerkosten gelden. Tenzij anders overeengekomen worden administratiekosten in rekening gebracht bij particuliere behandelingen bij het opstellen van facturen. Bij (uitgebreide) facturen met verslaglegging gelden de bovengenoemde tarieven; €49,98 per half uur.

Niet of te laat afgezegd
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien uw afspraak op maandag valt dient u deze bij verhindering af te zeggen de vrijdag voorafgaande tot uiterlijk 17.00 uur. Afspraken die niet minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed en worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt per sessie van 20 à 25 minuten 100% van het geldende vrije tarief 2024: €49,98. Deze regel geldt ook voor niet tijdig afgemelde afspraken op particuliere basis met de bijbehorende tarieven. De factuur dient u binnen 14 dagen aan Praktijk Stemsignalen te voldoen op
IBAN NL25ABNA0552744328.
Het beleid met betrekking tot de declaraties kunt u met de logopedist bespreken.

U vindt op de volgende link de betalingsvoorwaarden van de NVLF.

 
 

Naam